Rehvides rehvirõhk on olulisem kui me arvata võime!

Rehvirõhk rehvides on oluline !

 

rehvide rehvirõhk

 

Rehvirõhk mõjutab sõiduki juhitavust, manööverdusvõimet, pidurdamist ja kütusekulu. Vale rõhuga rehv kulub kiiremini ja kütust kulub rohkem.

 

Rehvide rõhku tuleb kontrollida “külmade” rehvidega ning seda soovitatakse teha iga kuu. “Külmad rehvid” tähendavad, et rehvid on välisõhuga samal temperatuuril. Pärast mõne kilomeetrist sõitmist rehvid soojenevad ja rõhk suureneb.

 

Vale rehvirõhk on seotud otseselt suurenenud kütuse arvega, lühendab rehvi kasutusiga ja tekivad komplikatsioonid auto teelpüsivusega. Liiga madala rehvirõhuga sõites jälle võivad rehvid üle kuumeneda ja saada kahjustatud. Rehvirõhk mõjutab sõidumugavust, teepinnalt kostuvaid helisid (müra) ning juhitavust.

 

Missugune on õige rehvirõhk?

 

Tavaliselt jääb õige rehvirõhk 2,0-2,5 bar vahele. Info selle kohta, kui palju peab rehvides rõhku olema, leiate tavaliselt juhiukse siseküljelt või kütusepaagi luugilt. Kindlasti on see info olemas ka auto kasutusjuhendis.

 

Rehvid kõrge ja madala rehvirõhuga


Õige rehvide valik, rehvirõhk ja rehvide paigaldamine on turvalisuse tagamiseks väga oluline! Keskmine sõiduauto puutub rehvide kaudu vastu maad vaid 40 cm2 ulatuses ning ühtviisi halb on nii rehvi üle- kui alarõhk.

Kui rehvirõhk on näiteks 80% soovitatud rõhust, väheneb ka rehvi eluiga 20% võrra! Lisaks suurendab tühja rehviga sõitmine ka kütusekulu. Kui rehvirõhk on aga liialt kõrge, väheneb kokkupuutepind maapinnaga. See omakorda mõjutab auto juhitavust ning pikendab oluliselt pidurdusteekonda.

Joonisel on kujutatud rehvi väljanägemist normaalse rehvirõhu ning liiga madala või kõrge rehvirõhu korral. Alumisel real on näha, milline on erineva rehvirõhu korral rehvi haardumine teega.


rehvide rehvirõhk

 

Kuidas kontrollida rehvirõhku?

 

  1. Kasutage manomeetrit. Ostke omale isiklik või kasutage kohaliku töökoja oma.
  2. Mõõtke rehvirõhku külmade rehvidega, kuna rehvid soojenevad sõites ja see võib mõjutada näitu. Tehke seda kohe hommikul.
  3. Keerake ventiilikork lahti ja asetage manomeeter ventiili peale. Ärge muretsege, kui kuulete veidi sisinat – see on täiesti normaalne.
  4. Vaadake manomeetri näitu ja võrrelge seda rehvi jaoks soovitatud rõhuga ühikutes baar või psi. 
  5. Vajaduse korral pumbake rehvi, kasutades isiklikku kompressorit või sõites kohalikku töökotta. 
  6. Kontrollige uuesti rehvirõhku manomeetri abil ja võrrelge seda tootja andmetega.
  7. Paigaldage ventiilikorgid rehvidele tagasi.
  8. Kontrollige kõiki rehve. Kui rehvirõhk langeb liiga palju, paluge töökojast abi. See võib tuleneda halvasti paigaldatud velgedest või vigasest ventiilist.

 

Internetist leiad samuti automargi järgi õige rehvirõhu andmed, mida autotootja on ette näinud. Rehvirõhud automargi järgi leiad SIIT!


Rehvirõhu seiresüsteem (TPMS)
 

rehvirõhuandurid

 

 

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile peab olema alates 01. november 2014 uutel (M1) kategooria sõiduautodel  peal TPMS (Tire Pressure Monitoring System), mis annab juhile teada rehvirõhu kaost.

 

On olemas kaks peamist süsteemi: Esimesel juhul loeb auto täpset informatsiooni ratta pöörlemise kohta ABS-i andurite kaudu ning kui seal tekib erinevus, edastab info juhile. Teine süsteem kasutab veljes asuvaid sensoreid ja edastab informatsiooni rehvirõhu ja rehvitemperatuuri kohta auto kontrollmoodulisse. Informatsioon kuvatakse olenevalt autost kas veateatena või täpse informatsioonina auto displeile. 

 

Peamine eesmärk rehvirõhu jälgimise süsteemi kasutusele võtmiseks oli liiklusturvalisus ja keskkonna saaste  vähendamine. Euroopa Liidu poolt tehtud uuringutes selgus, et umbes 500 inimest aastas hukkub ja 8000 saab vigastada liiklusõnnetuses, mis on tingitud auto rehvide valekasutusest ja defektidest. 

 

Soovi korral saab rehvirõhu jälgimissüsteemi oma autole paigaldada iga autoomanik, milleks tuleb paigaldada rehvirõhuandurid. Rehvirõhuandurite hindade ja paigalduse kohta infot leiad SIIT!