Liisi järelmaksu taotlus

Eesnimi: *
Isikukood: *
Kontakttelefon: *
Elukoht: indeks, linn/maakond: *
Töökoht, amet: *
Kogu sissetulek: Igakuine netopalk ja lisasissetulekud *
*Riikliku taustaga isik: *
Liisingusoov (kauba nimetus/rehvimõõt): *
Hind: *
Sissemakse: *
Maksekuupäev: *
Perenimi: *
E-post: *
Elukoht: talu/küla: *
Elukoht: tänav/vald: *
Töötatud aeg: Töötatud aeg viimases töökohas *
Igakuised kohustused (eur):Finantskohustused ja majapidamisekulud *
**Kogumispensioni päring: *
Kogus: *
Hind kokku: *
Lepingu kestvus (1-49 kuud): *
Soovin Liisi Järelmaksu lepingut vormistada*:

 

*Kas Teie, Teie perekonnaliige või lähedane kaastöötaja on riikliku taustaga isik (kõrgeima avaliku võimu ülesannete täitja)? Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud viimase aasta jooksul avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad. Avaliku võimu oluliste ülesannete täitmiseks loetakse töötamist rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse § 20 lõikes 1 nimetatud kõrgematel riiklikel ametikohtadel või riigi äriühingu juhtumis-, järelevalve- ja haldusorgani liikmena.

 

**Olen teadlik ja nõustun, et minu isikuandmete kohta tehakse päring kogumispensioni registrisse ning saadud andmeid kasutatakse minu brutotöötasu väljaarvestamiseks. Päringutega mittenõustumisel olen nõus esitama andmete kontrollimiseks enda viimase 6 kuu konto väljavõtte.